Kliknutím na názov materiálu zobrazíte bližšie informácie

Úvod > Čistiaca krepa
Materiál Miery, váhy
   
Krepa čistiaca hr. 6 mm (platňa cca. 30 x 90 cm) ---
Krepa čistiaca hr. 8 mm (platňa cca. 30 x 90 cm) ---
Krepa čistiaca hr. 8 mm (narezaná cca. 6 x 10 cm) ---