Kliknutím na názov materiálu zobrazíte bližšie informácie

Úvod > Klince, drôty
Materiál Miery, váhy
   
Klince do pätovky
   
Klince strojové FZT 6 mm ---
Klince strojové FZT 7 mm ---
Klince strojové FZT 8 mm ---
Klince strojové FZT 10 mm ---
Klince strojové FZT 12 mm ---
Klince strojové FZT 14 mm ---
Klince strojové E 9 mm ---
Klince strojové E 10 mm ---
Klince strojové E 14 mm ---
   
Klince podpätkové (Buttress)
   
Klince podpätkové 12 mm ---
Klince podpätkové 14 mm ---
Klince podpätkové 16 mm ---
Klince podpätkové 16 mm ---
Klince podpätkové 18 mm ---
Klince podpätkové 20 mm ---
Klince podpätkové 22 mm ---
   
Klince centrové (stredové)
   
Klince centrové (hlavička 5,7) 16 mm ---
Klince centrové (hlavička 5,7) 18 mm ---
Klince centrové (hlavička 5,7) 22 mm ---
Klince centrové (hlavička 8,2) 20 mm ---
Klince centrové (hlavička 8,2) 24 mm ---
   
Klince oválne Micro
   
Klince Micro Round 5 mm ---
   
Klince ručné (pomocné)
   
Klince Square Shank Hand Tacks 10 mm ---
Klince Square Shank Hand Tacks 12 mm ---
Klince Square Shank Hand Tacks 14 mm ---
Klince Square Shank Hand Tacks 16 mm ---
Klince Square Shank Hand Tacks 18 mm ---
Klince Heavy Cut Hand Tacks 20 mm ---
Klince Heavy Cut Hand Tacks 25 mm ---
Klince pomedené SPECIAL 12 mm ---